Innkalling til årsmøte for 2017

Korrigering fra Modellflyseksjonen.

Til klubblederne i klubber tilsluttet Modellflyseksjonen-NLF
Modellflyseksjonen sendte 2. mai ut info til alle våre medlemmer om lansering av
Modellflyhåndboka for modellflygingen i Norge.
Ordlyden i følgemailen som gikk ut kan være egnet til å skape misforståelser.
Modellflyseksjonen-NLF beklager dette. Derfor er det på sin plass med noen
presiseringer.
Selv om Modellflyhåndboka nå er lansert som en prøveordning for et rammeverk for
modellflyging i Norge, er det ikke slik at det stilles absolutte krav fra 1. mai 2013 om
A-bevis for å fly modeller over 7 kg, og til B-bevis for å fly turbin eller stormodeller.
De som trenger det skal få rikelig med tid til å skaffe seg A-bevis og B-bevis, og i
mellomtiden er det bare å fly. Målet er at de aller fleste som flyr modeller over 7kg
skal ha flydd opp til A-bevis i løpet av 2013-sesongen, dersom de ikke har det fra før.
I en overgangsperiode frem til neste sommer vil B-bevis til piloter med fly-erfaring fra
turbin- og stor-modeller utstedes på anbefaling fra klubbledere. På samme måte skal
klubbene få god tid til å sende medlemmer på Instruktørkurs i de tilfeller der det er
nødvendig.
Modellflyhåndbokas versjon 1 prøves nå ut som rammeverk for modellflyging i
klubbene i Norge, og basert på de erfaringer man gjør seg i løpet av 2013 sesongen
vil revisjoner foretas. Dette blir hovedsaken på klubbledermøtet i mars 2014.
Det er egentlig bare en måte å teste ut slike rammeverk på, og det er å prøve dem ut
i praksis, og det er det som gjøres nå. Våre medlemmers muligheter for å påvirke
dette rammeverket ligger i å komme med helt konkrete innspill til forbedringer.
Dersom medlemmene har innspill til Modellflyhåndboka, oppfordres de til å ta opp
dette på et møte i sin klubb, slik at klubbleder kan samle innspill og sende dette inn
til SU, Modellfly-SU@nlf.no Klubblederne vil da få et godt grunnlagsmateriale til å
gjøre en revisjon av håndboka etter sesongen 2013.
Det er ikke meningen av Modellflyhåndboka skal være en hemsko for noen
modellflyger i Norge. Modellflyhåndboka er egentlig en systematisering av det som
gjelder som "best practice" på de fleste modellflystriper i Norge i dag, og er ment
som et hjelpemiddel for alle som flyr modellfly i Norge. Den er også ment som et
hjelpemiddel for de som er sikkerhetsansvarlige i modellflyklubbene.
Under finner du en lenke til Modellflyseksjonens hjemmesider, der vi har opprettet en
«Spørsmål og Svar»-side, med de vanligste spørsmålene som har kommet:
http://www.nlf.no/modellfly/sp-rsm-l-og-svar-om-modellflyh-ndboka
Jeg håper alle får en fin flysesong!
Vennlig hilsen
Asle Sudbø
Styreleder Modellflyseksjonen-NLF

Modellflyseksjonens sikkerhetssystem «Modellflyhåndboka» foreligger nå i første versjon, og gjelder som sikkerhetssystem fra 1/5-2013. Vi har lagt ut praktisk informasjon om innføringen av Modellflyhåndboka, og hva dette btyr for deg. Det er av stor betydning at du tar deg tid til å lese dette!

 

http://www.nlf.no/modellfly/modellflyh-ndboka-nye-regler-og-flygebevis

 

Kort oppsummert:

- Alle NLF-tilsluttede modellflyklubber må innføre dette sikkerhetssystemet

- Krav om A-bevis for alle piloter som har modeller over 7 kg startvekt

- Krav om flygebevis B for å fly modeller over 30 kg og turbinmodeller

- Webskjema for registrering av modeller over 30 kg

- Webskjema for rapportering av hendelser og ulykker

 

Vi oppforder alle klubber til å publisere denne informasjonen på sine websider, da det erfaringsmessig er enkelte medlemmer som ikke har oppdatert sin e-postadresse i medlemsregisteret MeLWin.

 

Sikkerhetsutvalget, styret og fagsjef har i forrige tingperiode arbeidet  med dette systemet, og tilbakemeldingene underveis fra klubbene har vært positive. Modellflyhåndboka er et levende dokument som vil revideres ved behov, og vi oppfordrer derfor klubbene til å fortsatt gi tilbakemeldinger på hvordan systemet fungerer i praksis i kommende sesong.

 

Vi ønsker alle medlemmer en trygg og aktivitetsfylt flysesong!

 

Jon Gunnar Wold

Fagsjef/avdelingsleder Modellflyseksjonen Norges Luftsportforbund

 

 

* Denne e-post er sendt samtlige medlemmer av modellflyseksjonen *

Det er gjort en avtale med grunneieren om at vi fortsetter som før,og at vi alle i klubben prøver og begrense støyen så mye det lar seg gjøre..

 

1. Brathagen har fått til en avtale med rcpro om at vi får rabatt når vi handler der ,se vedlegg på utsendt mail. Bare husk og si ifra FØR du betaler og IKKE etterpå at du skal ha rabatt.Oppdatert medlemsliste er oversendt.Det jobbes også med og få til andre avtaler med div rcbutikker.

 

2. Siden det er mange nye medlemmer så minner vi om at vi også får 10% rabatt på Norwegian     Modellers også (si ifra at du er medlem i lmfk).

3.Det er nå inngått en avtale med throttlestore om 10% og fraktfritt ved kjøp på over 1500.-kr

  husk å skive lmfk i kodefeltet når du betaler så det blir registrert.

4.Det er blitt ny adresse til klubbens hjemmeside ,den nye adressa er lmfk.org ,det nye navnet er en følge av at det ble problemer med værstasjonen på det gamle domene.


Mvh
Per

 

Nyeste kommentarer

29.12 | 01:16

se innkalling til årsmøte under siste nytt

...
17.09 | 01:44

Husk Bruktmakedet Onsdag 17.
Svein kommer blant annet med 2 store heli-byggesett.
Rotor diameter på 1,6m og skalakropper.
Tipper de er fra 80 tallet.

...
03.07 | 07:21

Nå har trond på fjernstyrt hobby bestilt inn fly finner. Buzzer som man enkelt å greit bruker som forlenger mellom servo og mottaker. Lager lyd som er hørbar!

...
12.05 | 23:55

Hadde kanskje vært greiere og hold det under springen ei stønn,skal gjøre det neste gang jeg skal teste kvaliteten...

...