Standard side

KLUBBEN VÅR

Klubben vår.
Klubben ble startet i 1979 og har i dag i følge NLF/NAK's medlemsliste rundt 100 betalende medlemmer fra de minste og til over pensjonsalderen.


Det er en godt organisert modellflyklubb med egen flyplass med plastgrassstripe ca. 170x14m. 
Flyplassen vår ligger på Trane gård på Omsland i bygda Kjose vest for Larvik og ble åpnet  25.juni. 1995 og det er her medlemmene i klubben i hovedsak utøver modellflysporten.


Flyplassen vår.
Flyplassen ligger ca 10km fra E18. Man kjører mot Porsgrunn og ved Vassbotten tar man av E18
og kjører rett fram mot Kjose. Dette er i U-svingen når man ser Hallevannet. Husk å ta det pent
oppover Kjoseveien. Den er smal og med endel trafikk. Når du kommer til nedkjørselen til
flyplassen er fartsgrensen satt til 20km/t da du kjører forbi fastboende. 
Vi har ca. 170m plastgrasstripe, klubbhus på 50m2, anneks og toalett/lagerbrakke

Bruks og miljøerklæring.

 

BRUKS OG MILJØEGENERKLÆRING

 

Alle i Larvik Modellflyklubb må undertegne dette dokument for å bli medlem slik at vi ivaretar klubbens Internkontroll og HMS

 

 

Hvordan kan du som nytt eller gammelt medlem av Larvik

Modellflyklubb være med på å bevare det gode miljøet, både som

klubbmedlem og som ambassadør for den sporten vi driver?

 

 

Dette er et dokument for å sikre et gjensidig tillitsforhold mellom klubben, deg som medlem, utleier og våre naboer.

 

Larvik Modellflyklubb har gjennom mange år opparbeidet et godt miljø i og omkring klubben. Dette miljøarbeidet retter seg like mye mot klubbens medlemmer som mot våre omgivelser. Det ene er avhengig av det andre. Mister vi den tilliten vi har i vårt nærmiljø omkring flyplassen kan vi miste den, og dermed hele vår eksistens. Vi spør ganske enkelt:

 

Er du villig til å følge noen enkle kjøreregler og skriver under på at du er enig i dette?  Da er du hjertelig velkommen som medlem av Larvik Modellflyklubb.

 

De enkle kravene vi stiller gjelder oss selv og vår egen oppførsel i forbindelse med kjøring til, og bruken av anleggene. Det handler i all enkelhet om bevaringen av vårt miljø og ikke minst noe så selvfølgelig som normal folkeskikk.

Vi kjører til og fra flyplassen vår i Kjose som det er vårt eget bomiljø.

 

 

 

Vi kjører i gangfart gjennom gårdsplasser, maks. 20km/t.

Vi parkerer på anvist område, uten å være til hinder for andre.

Vi bruker frekvensystemet og/eller klubbens frekvensscanner.

Vi gjør oss godt kjent med det tildelte luftrommet omkring flyplassen, og gjeldende prosedyrer for ut og innflyging til rullebanen.

Vi overholder flytidene:

Ukedager:                       09.00 – 22.00

Søndager                          12.00 – 22.00

Det gjelder støyrestriksjoner mandag,tirsdag, onsdag og torsdag etter kl 2100. Fredag, lørdag og søndag etter kl 1800. Etter disse tidspunktene skal det kun flys med ikke støyende modeller og på en måte som ikke støyer.

Det skal ikke arrangeres stevner i tiden 15 mai til 15v august.

Stevner og arrangementer kan flytiden utvides etter avtale med grunneier.

Vi flyr ikke på følgende dager: 1. nyttårsdag, langfredag, 1. påskedag, 1.pinsedag og 1.juledag

Kristi Himmelfartsdag og 2.juledag etter kl 12.00

Julaften frem til kl. 15.00

17. mai etter kl 17.00

Styret og grunneier kan stenge anlegget for flyging ved spesielle anledninger

Vi flyr aldri over publikum.

Vi rydder opp etter oss dersom vi er uheldige (det hender selv den beste).        Dersom man havarerer på dyrket mark og man ikke finner alle delene skal feltet merkes og sperres av med merkebånd.

Vi bruker startplassen. (Barn og hunder har ingen adgang i startplassen!)

Vi praktiserer husreglene i klubblokalene.

Tomflasker og annet avfall skal under ingen omstendigheter havne på dyrkbar mark så ta ansvar å rydd opp.

 

 

Leieavtalens varighet er 40 år for omforent areal.

 

Utleier har rett til å klage på brudd på regler for bruk av plassen. Klagen skal fremmes til det sittende styret som må treffe nødvendige korrigerende tiltak.

 

Flere enn 3, tre begrunnede klager på ovenstående kjøreregler fra utleier i løpet av et kalenderår kan som alvorligste konsekvens føre til oppsigelse av leieavtalen.

 

 

 

Bruks og miljøerklæringa skal revideres minimum hvert 5., femte år.

 

 

 

Denne avtalen finnes i to 2 originaler, signert av begge parter.

 

 

 

Kjose:................/................./20........

 

 

 

Nyeste kommentarer

29.12 | 01:16

se innkalling til årsmøte under siste nytt

...
17.09 | 01:44

Husk Bruktmakedet Onsdag 17.
Svein kommer blant annet med 2 store heli-byggesett.
Rotor diameter på 1,6m og skalakropper.
Tipper de er fra 80 tallet.

...
03.07 | 07:21

Nå har trond på fjernstyrt hobby bestilt inn fly finner. Buzzer som man enkelt å greit bruker som forlenger mellom servo og mottaker. Lager lyd som er hørbar!

...
12.05 | 23:55

Hadde kanskje vært greiere og hold det under springen ei stønn,skal gjøre det neste gang jeg skal teste kvaliteten...

...