Bli medlem

Send en mail til:

perlarsen@lf-nett.no  eller ring gjerne på 93044503.

 

Ønsker du å gjøre det selv så klikk her og fyll inn i tittelfeltet "Ønsker å bli medlem".

Prisen er pr 2016 kr 1605, dette inkluderer medlemskap i Larvik MFK og NLF. 

Forsikring er med i denne prisen. 

Noen gode ting ved å være medlem hos oss

- Flyplassen er åpen året rundt (noen få unntak nevnt i flytidene)

- Stort klubbhus, alle medlemmer kan få egen nøkkel (kr 100 i depositum)

- Aktivt miljø, EL-helikopter, seil og motorfly er godt representert

- Tilgang på gassgrill året rundt (grillmat er aldri feil)

Gjeldende kontingentsatser for:  LARVIK MODELLFLYKLUBB    
    NLF Klubb Seksjon Blad Totalt
BAR BARNEMEDLEM 45 210 35 0 290
FAM FAMILIE 380 370 180 0 930
JUN JUNIOR 380 410 190 0 980
AMI MODELL MEDLEM 380 845 380 0 1605
PEN PENSJONIST 380 660 220 0 1260
SPE SPESIAL 135 170 0 0 305
STØ STØTTEMEDLEM 140 170 80 0 390
UFØ UFØREPENSJONIST 380 660 220 0 1260
UNG UNGDOM 80 410 75 0 565
             
BAR=BARN Til og med det året du fyller 12 år.      
UNG=UNGDOM Til og med det året du fyller 19 år.      
JUN=JUNIOR Til og med det året du fyller 25 år.      
SEN=SENIOR Til og med det året du fyller 66 år.      
AMI=MODELLMEDLEM Til og med det året du fyller 66 år.      
FAM=FAMILIE Alder som senior og med samme adresse som et seniormedlem.
PEN=PENSJONIST Alderspensjonist - fra og med det året du fyller 67 år.  
UFØ=UFØREPENSJONIST Samme vilkår som Pensjonist, men før fylte 67 år.    
UNG=UNGDOM Spesialmedlem/støttemedlem, kan ikke delta aktivt i utøvelse av flyging.
STØ=STØTTEMEDLEM men kan delta på møter m/stemmerett og inneha verv i klubben.
TAN=TANDEMPASSASJER          

Nyeste kommentarer

29.12 | 01:16

se innkalling til årsmøte under siste nytt

...
17.09 | 01:44

Husk Bruktmakedet Onsdag 17.
Svein kommer blant annet med 2 store heli-byggesett.
Rotor diameter på 1,6m og skalakropper.
Tipper de er fra 80 tallet.

...
03.07 | 07:21

Nå har trond på fjernstyrt hobby bestilt inn fly finner. Buzzer som man enkelt å greit bruker som forlenger mellom servo og mottaker. Lager lyd som er hørbar!

...
12.05 | 23:55

Hadde kanskje vært greiere og hold det under springen ei stønn,skal gjøre det neste gang jeg skal teste kvaliteten...

...